XAYRA

Farscadır, “baltanı və s. kəsər alətləri itiləmək üçün istifadə olunan bülöv daşı (bərk daş)” deməkdir. Səngxarə isə “qranit”dir, “bərk daş”dır. Aşıq poezi­ya­sında da “bülöv”, “əzmə” mənalarını verən xayra (qayra) kəlməsi mövcuddur. Qədim mənası “hamar daş” deməkdir. İndi “точило” anlamında işlədilir: (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XAYA
XEYİRXAH

Значение слова в других словарях