Yanacaq

yandıqda istilik verən madələr. Y. kimi əsas tərkib hisəsi karbon olan boz kömür, yanar qazlar, yanar şistlər, daş kömür, neft, torf kimi üzvi mənşəli faydalı qazıntılar, eləcə də ağac tulantıları işlədilir.
Vurucu quyu
Yanacaq kalonkası, benzin kalonkası

Digər lüğətlərdə