YASUT

\[yasıt\] şərəf, ləyaqət, heysiyyət. Müasir dilimizdə demək olar ki, işlənmir.
YASA
YAŞAM