YASA

\[Yasağ, yasak\] Yasa, kanun, nizam, qaidə, yasaq
YARADICILIQ
YASUT

Digər lüğətlərdə