ZƏHRİ YARILMAQ

“Ödü partlamaq” deməkdir. Zəhr sözü “öd”, “öd kisəsi” məna­sın­da işlədilir (türkmənlər öd kisəsinə zəxre deyirlər). Öd kisəsində zəhərli maddə olduğu üçün belə deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ZƏHRA
ZƏHRİMAR

Значение слова в других словарях