ZADƏ

i. son, offspring, desendant; ... zadə: 1) (şah, xan, bəy və s. sözlərə əlavə edildikdə) of ... origin; O, şahzadədir He is of royal origin; He is a prince; 2) (xüsusi isimlərə qoşularaq familiya düzəltdikdə) surname-forming suffix

ZAD
ZADƏGAN

Digər lüğətlərdə