ÜLKÜ

\[tr. idea, eng. idea\] – ideal, hədəf. Ülkü bəzən olmasına inanılan şey mənasında da anılırdı. Bundan başqa prinsip, adət və hətta pay, ortaqlıq mənasını da verirdi.
ÜLƏMA
ÜMUMİ

Digər lüğətlərdə