ŞƏRQLİ

ŞƏRQLİ – QƏRBLİ Sizinlə birinci dəfə görüşdükdə orijinal bir şərqli görmüş oldum (M.S.Ordubadi); Gənc qadın tam mənası ilə bir qərbli qadın qiyafəsini daşıyırdı (M.S.Ordubadi).

ŞƏRQ
ŞƏVƏ

Digər lüğətlərdə