Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • YABANÇI

  YABANÇI – DOĞMA Oxuya bilməzsən, çünki bu həriflər artıq sənə yabançıdır (C.Cabbarlı); Heç kəs inanmaq istəmirdi ki, Fariz mənim doğma qardaşımdır (Y

  Tam oxu »
 • YABANI

  YABANI – MƏDƏNİ Hüseyn Məhbusi kimi xain və alçaqlar yabanı bir ot kimi böyüyür... (M.İbrahimov); Mən bədii əsərləri müəyyən dərəcədə sevməyən mədəni

  Tam oxu »
 • YABI

  YABI – KÖHLƏN Köhlən at ilə yabının təfavütünü hamı bilir (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • YAD

  YAD – YAXIN Necə söyləyəsən yaxına, yada; Belə oyunlardan kar aşarmı heç?! (H.Hüseynzadə). YAD – YERLİ Yad üzü görməsin sürfəmiz gərək (S

  Tam oxu »
 • YADELLİ

  YADELLİ – DOĞMA Yadelli bir şah doğma yurda çapğına keçdi (İ.Əfəndiyev)

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  YADIRĞAMAQ – ALIŞMAQ [Məcid kişi:] Quyu qazmağı yadırğamışam, bala... (İ.Məlikzadə); Əlini alnına dayadı və bir neçə saniyə dayanıb qaranlığa alışmaq

  Tam oxu »
 • YAĞI

  YAĞI – DOST Tanısın hər yerdə həm dost, həm yağı; Zəkalı, sınaqlı qoca Tapdığı (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • YAĞINLIQ

  YAĞINLIQ – QURAQLIQ Bu il həm yağınlıq idi, həm də havalar isti keçirdi (Ə.Vəliyev); Yolun hər iki tərəfi də quraqlıq və bomboş idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YAĞIŞ

  YAĞIŞ – QURAQLIQ Əkinçi yağış istər, yolçu quraqlıq (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • YAĞIŞLI

  YAĞIŞLI – QURU Yağışlı bir bahar axşamı idi (M.Hüseyn); Havalar quru idi, yağış yağmırdı

  Tam oxu »
 • YAĞLI

  YAĞLI – KASIB Yəqin yağlıdır ki, belə dolanır (Ə.Haqverdiyev); – Əmi, kasıb arvaddır, nə verəcək (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • YAĞMURLU

  YAĞMURLU – QURU Yağmurlu bir gündü... (S.Hüseyn); Quru bir yay günü idi

  Tam oxu »
 • YAXIN

  YAXIN – UZAQ Yaxın adam, uzaq adam nə deməkdi, Sofi? (Elçin)

  Tam oxu »
 • YAXINDA

  YAXINDA – UZAQDA Bu arada, yaxında dörd-beş əl şiddətli tapança atılır (H.Cavid); Harada isə uzaqda, lap uzaqda tək-tək işıqlar yanırdı (Y

  Tam oxu »
 • YAXINDAKI

  YAXINDAKI – UZAQDAKI Qaçqınlar hamısı yaxındakı şah tutluğa tərəf yüyürdülər (Ə.Vəliyev); Hərbi adamın nəzərlərini uzaqdakı dağlar cəlb etdi (S

  Tam oxu »
 • YAXINLIQ

  YAXINLIQ – UZAQLIQ Sofi, yaxınlıq da, uzaqlıq da insanın öz içindədi (Elçin)

  Tam oxu »
 • YAXŞI

  YAXŞI – PİS Qumru bunları toplayıb gətirər, pisini evdə yandırar, yaxşılarını qom-qom bağlayıb qonşulara satar, təndir çörəyinə dəyişərdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YAXŞILAŞMAQ

  YAXŞILAŞMAQ – XARABLAŞMAQ Tapdıq vücudca yaxşılaşmışdır (Ə.Vəliyev); İşlərin qızışan zamanında aramız daha da xarablaşır (M

  Tam oxu »
 • YAXŞILIQ

  YAXŞILIQ – YAMANLIQ Dünyada nə yaxşılıq itər, nə də yamanlıq (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • YAL

  YAL – DƏRƏ Dərəni keçib düşmənin müdafiədə durduğu yala qalxmağa başlarkən birinci güllə atıldı (Ə.Əbülhəsən)

  Tam oxu »
 • YALAN

  YALAN – DOĞRU Mən yalan danışmağa adət eləməmişəm (C.Əmirov); Oğlanın dedikləri doğru çıxdı (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • YALAVAC

  YALAVAC – TOX Həftələrlə qalıb ac; Dolanırdı yalavac (A.Şaiq); Müdam ələ baxır... lakin ac deyil; Onun qarnı toxdur, gözləri acdır… (O

  Tam oxu »
 • YALIN

  YALIN – GEYİMLİ Yalın ayaqları dizlərinədək palçığa batmışdı (Çəmənzəminli); Tirmə şal geyimli, qara saçlılar; Hər tərəfə zər nişanlar dolanır (Aşıq Ə

  Tam oxu »
 • YALQIZ

  YALQIZ – CÜT Bu dünyada şir də yalqız qalmasın; Qardaş gərək cüt dayana yan-yana (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • YAMAQLI

  YAMAQLI – SÖKÜK Arvad Cumanın... yamaqlı çəkməsini geydi (Ə.Əbülhəsən); Sökük köynəyindən qolu görünürdü (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • YAMAMAQ

  YAMAMAQ – SÖKMƏK Yamayardım babamın çul-çuxasın (M.Ə.Sabir); Təzə köynəyi sökdü

  Tam oxu »
 • YAMAN

  YAMAN – RƏHMLİ Kərəm kimi mən oduna yanaram; Dostuna dost, düşməninə yamanam (Aşıq Əziz); Rəhmlidir, ürəyi yumşaqdır

  Tam oxu »
 • YAMANCA

  YAMANCA – YAXŞICA Onlar Səmədin yamanca tələsdiyini duymamış deyildilər (M.Hüseyn); Onu yaxşıca əzişdirdilər

  Tam oxu »
 • YANAR

  YANAR – SÖNÜK Bir parça atəşəm, bir parça yanğın; Qəlbim örpəyidir yanar bir dağın (M.Müşfiq); Sönük vulkana tamaşa edirdilər

  Tam oxu »
 • YANAŞI

  YANAŞI – AYRI Çarpayıları yanaşı idi (T.Kazımov); Onların yeməkləri bir, yataqları ayrı idi

  Tam oxu »
 • YANAŞMAQ

  YANAŞMAQ – UZAQLAŞMAQ Fəxrəddin qapıya yanaşmaq üçün heç bir bəhanə əldə edə bilmirdi (M.S.Ordubadi);

  Tam oxu »
 • YANIQLI

  YANIQLI – NƏŞƏLİ Rəhim bəy yanıqlı bir ah çəkdi (M.Hüseyn); O bu gün nəşəli idi

  Tam oxu »
 • YANLIŞ

  YANLIŞ – DÜZGÜN Yanılırsan, o yanlış tərbiyədir (A.Şaiq); İndi Məcid müəllimin suallarına cəsarətlə və düzgün cavab verirdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YANMAQ

  YANMAQ – SÖNMƏK Gülər ulduz kimi tez yandı, söndü (M.Rahim)

  Tam oxu »
 • YAPIXMAQ

  YAPIXMAQ – QALXMAQ Qoca dəyirman daşının üzərində yırğalanıb yapıxdı (S.Rəhimov); Harın at qalxdı dik ayaq üstə; Ox dəyən ahu kimi tullandı (A

  Tam oxu »
 • YARALANMAQ

  YARALANMAQ – SAĞALMAQ Mirsaqulu yaralanmış və yerə yıxılmışdı (S.Hüseyn); Qonağım qız, məni sağalt, amandır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YARALI

  YARALI – SAĞLAM Maya yaralı bir eşqlə Qaraşı müdafiə etdi (M.İbrahimov); Rayon səhiyyə məntəqəsi sağlam uşaqların yarışını düzəltmişdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YARAMAZ

  YARAMAZ – XEYİRLİ Pis və yaramaz cəhətlər isə nəzərindən qaçırdı (M.İbrahimov); Çox zaman xeyirli məsləhət alırdılar (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YARAMAZLIQ

  YARAMAZLIQ – YAXŞILIQ Rəhimlidən hər cür yaramazlıq, laqeydlik, arxayınçılıq gözləyirdi (İ.Hüseynov); Biz isə belə şərtləşək; yazının pisliyini də, ya

  Tam oxu »
 • YARANIŞ

  YARANIŞ – ÖLÜM Sən ki, yaranışdan gözəlsən belə; Bir dastan olmusan ağıza, dilə (S.Vurğun); Nədənsə həyətdə bir ölüm sükutu hökm sürürdü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • YARANMAQ

  YARANMAQ – DAĞILMAQ Tikintidə kiçik bir özfəaliyyət dərnəyi yarandı (İ.Əfəndiyev); Şirinlik içilən axşam qonaqlar mübarəkbadlıq edib dağıldı (Mir Cəla

  Tam oxu »
 • YARARLI

  YARARLI – XEYİRSİZ Əsil bəla orasındadır ki, usta zeynallar özlərini dünyada ən ağıllı, işgüzar və yararlı adam hesab edirlər (M

  Tam oxu »
 • YARAŞIQLI

  YARAŞIQLI – KİFİR Çox arıq olmasına baxmayaraq, yaraşıqlı bir oğlan idi (İ.Əfəndiyev); Kifirdir, amma nə olsun ki, kişinin bəxti vurub (M

  Tam oxu »
 • YARAŞIQSIZ

  YARAŞIQSIZ – SƏLİQƏLİ O, nəhayət, balaca, yaraşıqsız ev seçib qapını döydü (S.Vəliyev); Səliqəli dirrikçi kimi başının alağını tərtəmiz vurmaq

  Tam oxu »
 • YARĞAN

  YARĞAN – DÜZ Yarğan yarar sinəsini dağların; Sular ovur sinəsini dağların (R.Rza); Yaradan insanlar, quran insanlar; Tutmuş başdan-başa geniş düzləri

  Tam oxu »
 • YARI

  YARI – BÜTÖV Bağımızdakı dəfinəni çıxardıq. Yarısı sənin, yarısı mənim (C.Əmirov); Bunları bütöv mənə verin

  Tam oxu »
 • YARIAC

  YARIAC – YARITOX Onun özü də yarıac, yarıtox dolanır (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • YARIMÇIQ

  YARIMÇIQ – BÜTÖV Sadə cümlələr cümlə üzvlərinin iştirakına görə bütöv və ya yarımçıq olur. YARIMÇIQ – DOLU Koroğlu baxdı ki, arpa çuvalları yarımçıqdı

  Tam oxu »
 • YARIZARAFAT

  YARIZARAFAT – YARICİDDİ Mustafa bu sözləri yarızarafat, yarıciddi dedi (G.Hüseynoğlu)

  Tam oxu »
 • YASSAR

  YASSAR – FƏRLİ Sonra dedi: – A yassar; Səni bir öyrədən var (A.Şaiq); Fərli deyil, qoy getsin. YASSAR – GÖZƏL Qorxma yassar, mərdana ol, oturaq, Əhməd

  Tam oxu »