ŞULUQ

şuluq bax 1. Şuluqçu; 2. nadinc

ŞTREYKBREXERLİK
ŞULUQÇU

Digər lüğətlərdə