ƏCR

Ərəb mənşəlidir, “ödəmə”, “əvəz”, “təltif” mənalarını əks etdirir. “Cəza” mənası da mövcuddur. Əcrini kəsmək ifadəsi də işlədilir, “əvəzini çıxmaq” (cəzasını almaq) mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

ƏCƏL
ƏDA

Значение слова в других словарях