ƏSAS

ƏSAS – YARDIMÇI Əsas suallar qaldı kənarda, yardımçı suallarla tələbəni yordu.

ƏSARƏT
ƏSASƏN

Значение слова в других словарях