ƏYAL

əyal bax 1. ailə; 2. arvad 1

ƏVVƏLİNCİ
ƏYALƏT

Digər lüğətlərdə