LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AĞI

AĞI I is. Zəhər. Qırram qayaları, yıxaram dağı; Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı (Dastanlar).

AĞI II is. köhn. Ağlaşma zamanı avazla oxunan nisgilli sözlər. İçində yan, ağı deyib, ağlama; Ağlamağın yeri deyil, ağlama (M.Araz).

AĞBİRÇƏK
AĞIL

Digər lüğətlərdə