AA

I. nid. (Cümlənin əvvəlində işlənərək heyrət, təəccüb bildirir) now, now then; now, now; Aa, gəlin! Come now! Aa, ağlamayın! Now, now, stop crying! Aa, nə olub? Now, then, what’s all this?

II. əd. (Cümlənin sonunda işlənərək təkid, hədə bildirir) do; Gəlin aa! Do come!

A-ŞƏKİLLİ
AB-HAVA