LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

ALƏM

ALƏM I is. [ ər. ] Kainat, dünya, Yer kürəsi. Dumanla örtülmüş aləm işıqsız bir çadırı xatırladır (B.Bayramov).

ALƏM II is. [ ər. ] Çoxlu, külli miqdarda, saysız-hesabsız. Qalanları qoyunların ətini doğrayıb bir aləm kabab bişirdilər (“Qaçaq Nəbi”).

ALƏM III sif. [ ər. ] Çox maraqlı, cazibəli, nəşə verən və s. Gecə yarı dənizin bir özgə aləmi var (Ə.Cəmil).

ALÇAQ
ALICI

Digər lüğətlərdə