LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AX

AX I f. Mayenin yuxarıdan aşağı hərəkət etməsi. Dneprin gümüşü suları sahilin qumlarını yalayaraq axır (S.Qədirzadə).

AX II nida Təəccüb, təəssüf və s. hissləri bildirir. Ax, deyəsən ağa gəlir (Ü.Hacıbəyov).

AĞZIBİR
AXIR

Digər lüğətlərdə