Absorbsiya edilmiş neft

içərisində qazolin olmayan və ya son dərəcə az olan neft. Təbi qazdan qazolin almaq üçün aparılan absorbsiya prosesində işlədilir.
Ağ neft