AFAQ

Üfüq sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AEROZOL
AFELİ

Digər lüğətlərdə