PRÁKTİK

[ yun. ] Öz işini təcrübi cəhətdən yaxşı bilən, öz ixtisası üzrə böyük təcrübəsi olan; ancaq praktika yolu ilə böyük təcrübə qazanmış adam.
// İşgüzar adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • PRAKTİK praktik bax təcrübəli
  • PRAKTİK əlverişli — sərfəli
  • PRAKTİK əməli — işgüzar
PÖRTÜŞMƏK
PRAKTİK

Digər lüğətlərdə