PRAKTİSİ́ZM

[ yun. ]
1. Nəzəri biliyin əhəmiyyətini qiymətləndirməyərək, praktik fəaliyyətə üstünlük vermə.
2. Bir şeyə işgüzar münasibət.
// İşləri öz xeyrinə qura bilmə bacarığı.
PRÁKTİKUM
PRAQMÁTİKA

Digər lüğətlərdə