PRAKTİK
PRAKTİKA
OBASTAN VİKİ
Praktika
Praktika — bir qayda, prinsip, bilik və düşüncəni həyata keçirmək, tətbiq etmək.

Digər lüğətlərdə