AYIRD

Fərq, müxtəliflik. Dilimizdə hazırda ayırd etmək ifadəsi mövcuddur.
AYƏ
AZADLIQ

Digər lüğətlərdə