Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜN

  səs — səda

  Tam oxu »
 • ÜNLƏŞMƏ

  səsləşmə — sədalaşma

  Tam oxu »
 • ÜNLƏŞMƏK

  səsləşmək — sədalaşmaq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  mehribanlıq — məhəbbət — bağlılıq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  əlaqə — münasibət

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  mehriban — məhəbbətli

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİLİK

  əlaqə — münasibət

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTLİLİK

  mehribanlıq — məhəbbət — bağlılıq

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  əlaqəsiz — münasibətsiz

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏTSİZLİK

  əlaqəsizlik — münasibətsizlik

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  element — vasitə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  yad — özgə — yabançı — biganə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜ

  elementli — vasitəli

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜ

  yad — özgə — yabançı — biganə

  Tam oxu »
 • ÜNSÜRLÜK

  yadlıq — özgəlik — yabançılıq — biganəlik

  Tam oxu »
 • ÜRƏK

  qəlb — könül — bağır

  Tam oxu »
 • ÜRƏKAÇAN

  fərəhli — şad — nəşəli

  Tam oxu »
 • ÜRƏKGETMƏ

  bax: ürəkkeçmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKKEÇMƏ

  bayğınlıq — bihuşluq — tutma — qəşş etmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏ

  həvəslənmə — ruhlanma — cəsarətlənmə — cürətlənmə

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLƏNMƏK

  həvəslənmək — ruhlanmaq — cəsarətlənmək — cürətlənmək

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİ

  qoçaq — cəsarətli — cürətli — hünərli — mərd

  Tam oxu »
 • ÜRƏKLİLİK

  qoçaqlıq — igidlik — mərdlik — şücaət — cəsarət — cürət — hünər

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZ

  qorxaq — ağciyər

  Tam oxu »
 • ÜRƏKSİZLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlilik — cəsarətsizlik

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQ

  səmimi — safdil — safqəlbli — sadə — mehriban

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİAÇIQLIQ

  səmimilik — safdillik — sadəlik — mehribanlıq

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLU

  paxıl — həsədli — xəbis

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİQURDLULUQ

  paxıllıq — həsəd — qibtə

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİYUMŞAQ

  rəhmdil — şəfqətli — ürəyiaçıq — sadədil

  Tam oxu »
 • ÜRƏYİYUMŞAQLIQ

  rəhmdillik — şəfqətlilik — ürəyiaçıqlıq — sadədillik

  Tam oxu »
 • ÜRFAN

  bilik — maarif

  Tam oxu »
 • ÜRKƏK

  qorxaq — ağciyər

  Tam oxu »
 • ÜRKƏKLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlik — cəsarətsizlik — ürəksizlik

  Tam oxu »
 • ÜRKMƏ

  qorxma — çəkinmə

  Tam oxu »
 • ÜRKMƏK

  qorxmaq — çəkinmək

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏ

  diksinmə — səksənmə — çimçişmə

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏ

  titrəmə — əsmə

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏ

  sarsılma — pozulma

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏK

  titrəmək — əsmək

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏK

  sarsılmaq — pozulmaq

  Tam oxu »
 • ÜRPƏŞMƏK

  diksinmək — səksənmək — çimçişmək

  Tam oxu »
 • ÜRYAN

  lüt — çılpaq — yalın

  Tam oxu »
 • ÜRYANLIQ

  lütlük — çılpaqlıq — yalınlıq

  Tam oxu »
 • ÜSKÜK

  oymaq — barmaqcıq

  Tam oxu »
 • ÜST

  üz (paltarda)

  Tam oxu »
 • ÜST-BAŞ

  paltar — geyim — libas — əyinbaş — geyim-kecim

  Tam oxu »
 • ÜST-ÜSTƏ

  toplu — koma — qalaq

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏ

  pərdələmə — örtmə

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏK

  pərdələmək — örtmək

  Tam oxu »