Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÜSKÜK

  oymaq — barmaqcıq

  Tam oxu »
 • ÜST

  üz (paltarda)

  Tam oxu »
 • ÜST-BAŞ

  paltar — geyim — libas — əyinbaş — geyim-kecim

  Tam oxu »
 • ÜST-ÜSTƏ

  toplu — koma — qalaq

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏ

  pərdələmə — örtmə

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLƏMƏK

  pərdələmək — örtmək

  Tam oxu »
 • ÜSTƏLİK

  əlavə — izafi

  Tam oxu »
 • ÜSTLÜK

  yuxarlıq

  Tam oxu »
 • ÜSTLÜK

  üzlük

  Tam oxu »
 • ÜSTÜN

  artıq — çox

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNLÜK

  imtiyaz

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNLÜK

  artıqlıq — çoxluq

  Tam oxu »
 • ÜSTÜÖRTÜLÜ

  bağlı — qapalı — yumulu

  Tam oxu »
 • ÜSTÜÖRTÜLÜ

  gizli

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  metod

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  yol — vasitə

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  qayda — tərz

  Tam oxu »
 • ÜSULLU

  astaca — yavaşca — ehtiyatla

  Tam oxu »
 • ÜSULLULUQ

  astalıq — yavaşlıq — ehtiyatlılıq

  Tam oxu »
 • ÜSULSUZ

  sistemsiz — səliqəsiz — qaydasız — tərtibsiz

  Tam oxu »
 • ÜSULSUZ

  metodsuz — yolsuz

  Tam oxu »
 • ÜSULSUZLUQ

  sistemsizlik — səliqəsizlik — qaydasızlıq — tərtibsizlik

  Tam oxu »
 • ÜSYAN

  qiyam

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇI

  bax: üsyankar

  Tam oxu »
 • ÜSYANÇILIQ

  bax: üsyankarlıq

  Tam oxu »
 • ÜSYANKAR

  davakar

  Tam oxu »
 • ÜSYANKAR

  narazı

  Tam oxu »
 • ÜSYANKARLIQ

  narazılıq

  Tam oxu »
 • ÜSYANKARLIQ

  qiyamçılıq — davaçılıq

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏ

  donma — keyimə

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏ

  uçunma — əsmə — titrəmə

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  uçunmaq — əsmək — titrəmək

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMƏK

  donmaq — keyimək

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏ

  titrəmə — əsmə — uçunma — vic-vicə

  Tam oxu »
 • ÜŞÜTMƏK

  titrətmək — əsmək — uçunmaq

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  yelbeyin — dəmdəməki — yüngül

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  zirək — diribaş — cəld — şux — çevik

  Tam oxu »
 • ÜTÜK

  qarsalaq — yanıq

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  yelbeyinlik — dəmdəməkilik — yüngüllük

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  zirəklik — diribaşlıq — cəldlik — şuxluq — çeviklik

  Tam oxu »
 • ÜTÜKLÜK

  qarsalaqlıq — yanıqlıq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏ

  yanma — qarsalanma

  Tam oxu »
 • ÜTÜLMƏK

  yanmaq — qarsalanmaq

  Tam oxu »
 • ÜTÜLÜ

  şax — düz

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏ

  tutulma — çəngmə

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞMƏK

  tutulmaq — çəngmək

  Tam oxu »
 • ÜYÜŞÜK

  qıc — çəng

  Tam oxu »
 • ÜZ

  avand

  Tam oxu »
 • ÜZ

  sifət — bəniz

  Tam oxu »
 • ÜZ

  səth

  Tam oxu »