Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MIX

  mismar

  Tam oxu »
 • MIXLAMA

  bərkitmə — çalma — vurma

  Tam oxu »
 • MIXLAMAQ

  bərkitmək — çalmaq — vurmaq

  Tam oxu »
 • MIXLI

  mismarlı

  Tam oxu »
 • MIRIQ

  dişsiz

  Tam oxu »
 • MIRIQLIQ

  dişsizlik

  Tam oxu »
 • MIRTILDAMA

  deyinmə — donquldama — söyləmə

  Tam oxu »
 • MISMIRIQ

  qaraqabaq — qaşqabaq

  Tam oxu »
 • MISMIRIQLI

  qaraqabaqlı — qaşqabaqlı

  Tam oxu »
 • MIZ

  əmma (qoymaq)

  Tam oxu »
 • MIZI

  zəhlətökən — deyingən — qaraqabaq — qaşqabaq — maymaq — ağzıboş — usandırıcı — cansıxıcı

  Tam oxu »
 • MIZILDAMA

  donquldama — mırtıldama — deyinmə — qurdalanma

  Tam oxu »
 • MIZILDAMAQ

  donquldamaq — mırtıldamaq — deyinmək — qurdalanmaq

  Tam oxu »
 • MIZILIQ

  deyingənlik — donqultuluq — öcəşkənlik

  Tam oxu »
 • MIZILTI

  deyinti — donqultu

  Tam oxu »
 • MİQDAR

  kəmiyyət — qədər

  Tam oxu »
 • MİQYAS

  ölçü — həcm — tutum

  Tam oxu »
 • MİQYASLI

  geniş — əhatəli

  Tam oxu »
 • MİQYASLI

  ölçülü — həcmli — tutumlu

  Tam oxu »
 • MİL

  iynə

  Tam oxu »
 • MİL

  əqrəb

  Tam oxu »
 • MİL

  düz

  Tam oxu »
 • MİL

  ölçü

  Tam oxu »
 • MİLƏMİL

  zolaqlı

  Tam oxu »
 • MİLLƏNMƏ

  qalxma — şığıma

  Tam oxu »
 • MİLLƏNMƏK

  qalxmaq — şığımaq

  Tam oxu »
 • MİLLƏT

  əhali — xalq — kütlə — camaat

  Tam oxu »
 • MİNİK

  sərnişin

  Tam oxu »
 • MİNMƏ

  oturma — əyləşmə

  Tam oxu »
 • MİNMƏK

  oturmaq — əyləşmək

  Tam oxu »
 • MİNNƏT

  xahiş — rica — təvəqqə — yalvarma

  Tam oxu »
 • MİNNƏT

  istək — dilək — razılıq — təşəkkür

  Tam oxu »
 • MİNNƏTDAR

  razı

  Tam oxu »
 • MİNNƏTDARLIQ

  razılıq — təşəkkür

  Tam oxu »
 • MİNNƏTLİ

  xahişli — ricalı — təvəqqəli

  Tam oxu »
 • MİNNƏTSİZ

  xahişsiz — ricasız — yalvarışsız

  Tam oxu »
 • MİNNƏTSİZLİK

  xahişsizlik — ricasızlıq

  Tam oxu »
 • MİNVAL

  qayda — tərz — yol

  Tam oxu »
 • MİRAS

  mülk — mal — var — dövlət

  Tam oxu »
 • MİSAL

  nümunə — örnək — timsal

  Tam oxu »
 • MİSAL

  tay — bərabər

  Tam oxu »
 • MİSİLSİZ

  qeyri-adi — xariqüladə

  Tam oxu »
 • MİSİLSİZLİK

  qeyri-adilik

  Tam oxu »
 • MİSKİN

  yazıq — fağır — zavallı — biçarə — binəva

  Tam oxu »
 • MİSKİN

  yoxsul — kasıb

  Tam oxu »
 • MİSKİNLƏŞMƏ

  zavallaşma — fağırlaşma

  Tam oxu »
 • MİSKİNLƏŞMƏ

  yoxsullaşma — kasıblaşma

  Tam oxu »
 • MİSKİNLƏŞMƏK

  zavallaşmaq — fağırlaşmaq

  Tam oxu »
 • MİSKİNLƏŞMƏK

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq

  Tam oxu »
 • MİSKİNLİK

  zavallıq — fağırlıq — yazıqlıq — biçarəlik

  Tam oxu »