Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • QƏBAHƏT

  qüsur — nöqsan — günah

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTLİ

  qüsurlu — nöqsanlı — günahlı

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZ

  qüsursuz — nöqsansız — günahsız

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZLİK

  qüsursuzluq — nöqsansızlıq — günahsızlıq

  Tam oxu »
 • QƏBİH

  qəbahətli — nalayiq — ləyaqətsiz

  Tam oxu »
 • QƏBİH

  çirkin — kifir — yaraşıqsız

  Tam oxu »
 • QƏBİR

  məzar — gor

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTAN

  məzarlıq — korluq

  Tam oxu »
 • QƏBUL

  götürmə

  Tam oxu »
 • QƏBZƏ

  qulp — dəstə — sap

  Tam oxu »
 • QƏBZƏLİ

  qulplu — dəstəli — saplı

  Tam oxu »
 • QƏDD

  bel

  Tam oxu »
 • QƏDDAR

  rəhmsiz — amansız — mərhəmətsiz — zalım

  Tam oxu »
 • QƏDDARLIQ

  rəhmsizlik — amansızlıq — mərhəmətsizlik — zalımlıq

  Tam oxu »
 • QƏDDƏMƏ

  yonma — çərtmə

  Tam oxu »
 • QƏDDƏMƏK

  yonmaq — çərtmək

  Tam oxu »
 • QƏDƏH

  bakal — piyalə — kasa

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  addım

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  ayaq

  Tam oxu »
 • QƏDƏMLİ

  uğurlu — xeyirli

  Tam oxu »
 • QƏDƏMSİZ

  uğursuz — xeyirsiz

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  kimi

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  tale — qismət — müqəddərat

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  miqdar — say — kəmiyyət

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  qabaq — əvvəl

  Tam oxu »
 • QƏDƏRSİZ

  saysız — hesabsız

  Tam oxu »
 • QƏDİM

  köhnə — əski

  Tam oxu »
 • QƏDİMDƏN

  köhnədən — əskidən — çoxdan

  Tam oxu »
 • QƏDİMİ

  köhnə — əski

  Tam oxu »
 • QƏDİMLİK

  köhnəlik — əskilik

  Tam oxu »
 • QƏDİR

  dəyər — qiymət — etibar — hörmət — heysiyyət — ləyaqət

  Tam oxu »
 • QƏDİR

  miqdar — say — kəmiyyət

  Tam oxu »
 • QƏFƏS

  qurğu

  Tam oxu »
 • QƏFƏS

  həbs — zindan

  Tam oxu »
 • QƏFƏSƏ

  hörük — şəbəkə

  Tam oxu »
 • QƏFƏSƏLİ

  hörüklü — şəbəkəli

  Tam oxu »
 • QƏFİL

  ansız — xəbərsiz

  Tam oxu »
 • QƏFİLDƏN

  birdən

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT

  diqqətsizlik — qeydsizlik — huşsuzluq — səhlənkarlıq

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT

  qəfillik — xəbərsizlik

  Tam oxu »
 • QƏFLƏT

  cəhalət — avamlıq

  Tam oxu »
 • QƏFLƏTƏN

  birdən — gözlənmədən — təsadüfən

  Tam oxu »
 • QƏHƏR

  hiddət — qəzəb — acıq

  Tam oxu »
 • QƏHƏRLƏNMƏ

  kədərlənmə — kövrəlmə — doluxsunma

  Tam oxu »
 • QƏHƏRLƏNMƏK

  kədərlənmək — kövrəlmək — doluxsunmaq

  Tam oxu »
 • QƏHƏRLİ

  acıqlı — qəzəbli — hiddətli

  Tam oxu »
 • QƏHƏRLİLİK

  acıqlılıq — qəzəblilik — hiddətlilik

  Tam oxu »
 • QƏHƏT

  qıtlıq — yoxluq

  Tam oxu »
 • QƏHƏTLƏŞMƏ

  qıtlaşma — yoxlaşma

  Tam oxu »
 • QƏHƏTLƏŞMƏK

  qıtlaşmaq — yoxlaşmaq

  Tam oxu »