Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ZƏBT

  qavrama

  Tam oxu »
 • ZƏBT

  sahiblənmə — yiyələnmə

  Tam oxu »
 • ZƏDƏ

  ziyan — zərər

  Tam oxu »
 • ZƏDƏ

  əziklik — sınıqlıq

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏ

  yaralama — əzmə — çatlatma

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLƏMƏK

  yaralamaq — əzmək — çatlatmaq

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLİ

  əzik — yaralı — sınıq

  Tam oxu »
 • ZƏDƏLİLİK

  əziklik — yaralılıq — sınıqlıq

  Tam oxu »
 • ZƏDƏSİZ

  bütöv — saf

  Tam oxu »
 • ZƏDƏSİZLİK

  bütövlük — tamlıq

  Tam oxu »
 • ZƏFƏR

  qalibiyyət — qələbə

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRLİ

  qalib — müzəffər

  Tam oxu »
 • ZƏFƏRLİ

  xatalı — təhlükəli

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR

  acı — zəqqum

  Tam oxu »
 • ZƏHƏR

  acı

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏ

  acılama — öldürmə — qırma

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏ

  acılama — kədərləndirmə

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏ

  korlama — pozma

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏK

  acılamaq — kədərləndirmək

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏK

  korlamaq — pozmaq

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLƏMƏK

  acılamaq — öldürmək — qırmaq

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİ

  acılı

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİ

  kinli — istehzalı — sancan

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİLİK

  acılıq

  Tam oxu »
 • ZƏHƏRLİLİK

  acılıq — kinlilik — istehzalıq

  Tam oxu »
 • ZƏHLƏTÖKƏN

  bezikdirən — usandıran — bıqdırıcı

  Tam oxu »
 • ZƏHM

  qorxu — vahimə — dəhşət

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏT

  əziyyət — narahatlıq

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏT

  əmək

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTLİ

  çətin — ağır

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTSİZ

  əziyyətsiz

  Tam oxu »
 • ZƏHMƏTSİZLİK

  əziyyətsizlik

  Tam oxu »
 • ZƏHMLƏNMƏ

  qorxma — dəhşətlənmə

  Tam oxu »
 • ZƏHMLƏNMƏK

  qorxmaq — dəhşətlənmək

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİ

  ciddi — qorxulu — dəhşətli — təmkinli

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİ

  böyük — yekə — əzəmətli — heybətli

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİ

  qaşqabaqlı

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİLİK

  ciddilik — təmkinlilik

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİLİK

  böyüklük — yekəlik — əzəmət — heybət

  Tam oxu »
 • ZƏHMLİLİK

  qaşqabaqlılıq — acıqlılıq

  Tam oxu »
 • ZƏHRİMAR

  mənfur

  Tam oxu »
 • ZƏHRİMAR

  zəqqum — acı

  Tam oxu »
 • ZƏHRİMARLIQ

  zəqqumluq — acılıq

  Tam oxu »
 • ZƏHRİMARLIQ

  mənfurluq

  Tam oxu »
 • ZƏİF

  əhəmiyyətsiz — kifayətsiz

  Tam oxu »
 • ZƏİF

  zabitəsiz — qətiyyətsiz — iradəsiz

  Tam oxu »
 • ZƏİF

  gücsüz — üzgün — taqətsiz — cansız

  Tam oxu »
 • ZƏİFLƏMƏ

  azalma

  Tam oxu »
 • ZƏİFLƏMƏ

  halsızlaşma — üzgünləşmə

  Tam oxu »
 • ZƏİFLƏMƏK

  halsızlaşmaq — üzgünləşmək

  Tam oxu »