CƏMİYYƏT

CƏMİYYƏT Bir qütbdə Əzim əsgəriləri ehtiyacın pəncəsinə verib hərisliyə, acgözlüyə sövq edən cəmiyyət, o biri qütbdə ya insan iztirablarına qarşı kar və kor olan qansızlar yetirir, ya da orada namuslu nə varsa bu biri qütbə keçməyə məcbur edirdi (M.İbrahimov); SİNİF [Müqim bəy:] İstismarçı sinfin möhtəkir nümayəndəsinin ölümünə acıyırsınız (S.Rəhimov).

CƏMİ-CÜMLƏTANI
CƏMLƏMƏK

Значение слова в других словарях