CADAR-CADAR

s. full of cracks; ~ olmaq to get* cracked, to crack (dəri və s.) to be* / to get* chapped; to chap; istidən ~ olmaq to crack with heat; Əllərim soyuqdan cadar-cadardı My hands are chapped from the cold

CADAR
CADARLANMAQ

Digər lüğətlərdə