CADAR-CADAR

sif.zərf Çatlaq-çatlaq, yarıq-yarıq, hər tərəfi çatlamış.
Ağayev zamanın məhvedici təsirindən pozulmuş, cadar-cadar olmuş divarlara bir də baxdı. M.Süleymanov.
Ustaların tavanlara, divarlara çəkdikləri suvaq və rəngdən danışmağa dəyməz.
Bir ay keçməmiş onların suvağı şoran torpaq kimi cadar-cadar olmuşdu. Kirpi”.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CADAR-CADAR çat-çat — yarıq-yarıq
CADAR
CADARLANMA

Digər lüğətlərdə