CADAR

I. i. crack, split; (torpaqda, yerdə) cleft, fissure; (dəridə, yerdə və s.) chap

II. s. cracked; chapped; ~ əllər chapped hands; ~ olmaq to get* cracked, to get* chapped

CABACA
CADAR-CADAR

Digər lüğətlərdə