DUYĞU

\[alm. Gefühl; fr. Sentiment; ing. Feeling, sentiment; osm. tr. his; ər. ح ظ \]. Ani və istəklə bərabər duyğu hissi, həzz və ağrını hiss edə bilmə kimi ortaya çıxaran üçüncü əsas orqana verilən addır. Digər bir deyimlə duyğular maddi və mənəvi ola bilir. Misal üçün vəziyyətə görə ortaya çıxan duyğular, xoşbəxt-lik, yaxud bədbəxtlik və s. kimi; Nəyəsə istiqamətlənmiş, xüsusi-lədə estetik, ruhi – fikri \[çaşma, heyranlıq\] və əxlaqi – ictimai duyğular \[tapşırıq duyğusu, hörmət və s.\].
DUHA
DÜNYA

Digər lüğətlərdə