Etilənmiş benzin

etili benzin - antidetonasiya xasələrini yüksəltmək üçün etil mayesi qarışdırılmış benzin. Başqa neft növlərindən seçilsin deyə, etil mayesini boyayırlar. Yanacağın oktan ədədi və nə məqsədlə işlədiləcəyindən asılı olaraq onun hər kiloqramına 1,5-4 ml etil mayesi qarışdırılır.
Estakada
Faydalı qazıntı yatağı