EYBƏCƏRLƏŞMƏK

EYBƏCƏRLƏŞMƏK – QƏŞƏNGLƏŞMƏK Qaraşa elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi (M.İbrahimov); Qəhrəman ucalmış, qara saçları daha da sıxlaşmış, özü də dəyişib qəşəngləşmişdi (S.Rəhimov).

EYBƏCƏR
EYBƏCƏRLİK

Digər lüğətlərdə