FƏRİZƏ

Ərəbcədir, “vəzifə”, “borc” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FƏRHAD
FƏRMAN

Значение слова в других словарях