FANEROZOY

yun. phaneros – aşkar, görünən + yun. zoe – həyat

FAMİL
FARAĞAT