FAMİL

Ərəbcə “məlumatlı” deməkdir. Latınca isə “nəsil” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

FAL
FANEROZOY

Значение слова в других словарях