GÜLMIX

Farscadır, “papağı gül yarpağı kimi (yastı) olan mıx” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLMƏŞƏKƏR
GÜLNİSƏ

Значение слова в других словарях