GƏC

Farscadır, “əhəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏBƏRMƏK
GƏDA

Значение слова в других словарях