GƏTİRMƏK

Əsli gəldir kimi olub. Aparmaq yerinə, albar (al və get), bir ildir yerinə, bildir işlədildiyi kimi, gəldir əvəzinə də gətir işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏŞT ELƏMƏK
GƏVƏLƏ

Значение слова в других словарях