GƏYİRMƏK

Mənbələrdə gəyirgəgirdək sözləri var, “boğaz”, “nəfəs borusu” mənasında açıqlanıb. Görünür, gəyirmək, ximirçək, qırtlaq, xirtdək sözləri “boğaz” mənasında işlədilmiş gəgir kəlməsi ilə qohumdur. Gəyirmək mədədəki qazın boğazdan bayıra çıxması deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GƏVƏLƏ
GƏZƏL

Значение слова в других словарях