HÖRGÜC

Ör(hör) hündürlük anlayışını əks etdirib, “hündür”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÖCCƏT
HÖRMƏT