HÖYÜR

Əsli errə (herrə, heyirmək) kimi olub. Cinsi qızışma dövründə heyvanların bir-birini çağırmasıdır, mehribanlaşmasıdır. Hazırda həm də “isnişmə” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HÖVSƏLƏ
HÖYÜŞ