HAMAR

Farsca həmvar sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAM
HAMBAL

Digər lüğətlərdə