HERMETİZM

\[yun. Hermes – magiyanın hamisi hesab olu-nan qədim yunan ticarət və gəlir alla-hı\] – ellinizm mərhələsində və son aitik dövrdə təşəkkül tapmış dini-fəlsəfi təlim.
HERMENEVTİKA
HERUSTİKA