İCRAÇI

i. executor; məhkəmə ~sı bailiff, officer of the law

İCRA
İCRAEDİCİ

Digər lüğətlərdə