İNCƏVARA

mod.s. luckily, fortunately; İncəvara, hamı sağ-salamat qayıtdı Luckily / fortunately everybody returned safe and sound

İNCƏSƏNƏT
İNCİ

Digər lüğətlərdə