İnjeksiya quyusu

neft yatağında lay təzyiqini lazımi səviyədə saxlamaq, neft yataqlarından təkrar istifadə zamanı neft hasilatını intensivləşdirmək məqsədilə konturarxası zonaya su və ya qaz vurmaq üçün İ.q.-na vurucu quyu da deyilir. İ.q. ilə yeraltı qaz anbarlarına qaz vurmaq da mümkündür.
İkilüləli qazma
İnklinometr