İQNA

\[ər.\]: iqna etmək клас. рази авун.
İQLİMLƏŞMƏK
İQRAR

Digər lüğətlərdə